กระบวนการ OX-FSP คือ

กระบวนการ OX-FSP มีความแตกต่างจาก Shot Peening
ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพิ่ม Fatigue Strength ให้กับเฟืองเกียร์
ทั้งนี้ได้ปรับเงื่อนไขในการทำให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
สามารถตอบสนองต่อชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์
กระบวนการทางความร้อน, ความแข็ง และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเพิ่ม Fatigue strength และ Sliding performance เราประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Shot peening ด้วยวิธีการยิงมีเดียร์ ในขนาดระดับไมครอนด้วยความเร็วสูง โดยการอัดอากาศพร้อมกับมีเดียร์ ให้เข้าไปกระแทกกับพื้นผิวของชิ้นงานเป้าหมาย ความเร็วในการยิง Shot peening ปกตินั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน 100m/s แต่สำหรับ OX-FSP จะมีความเร็วมากกว่า 200m/s ด้วยกระบวนการนี้ทำให้ได้พื้นผิว Heat treatment ที่ดีขึ้น Residual compressive stress สูงและ Sliding performance ที่ดี

OX-Polish คือ

ชื่อที่ใช้ในการเรียกวิธี Polishing แบบพิเศษโดยบริษัท OXISO ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโลยี Surface treatment ผสมกับกระบวนการ OX-FSP OX-Polish เป็นเทคโลยีการขัดผิวที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท OXISO โดยทำการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นผิวของโลหะและเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวโลหะ จากการวิจัยและประสบการณ์ที่สั่งสมมากเป็นเวลานานของบริษัท OXISO

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด pdf (4MB)